Generalforsamling 2015

HKUFHKUF Featured, Nyhedsarkiv

Også i 2015 inviterede HKUF sine medlemmer til generalforsamling på Harreslev danske skole. Den 20. november 2015 deltog 21 medlemmer, herunder bestyrelsen og afdelingslederne i generalforsamling. Første punktet på dagsorden var medlemmerne der skulle æres.

15 års medlemmer: Robin Schade, Renate Bernack, Thorsten Anders og Jan Lorenzen, som fik overrakt bronzenål og diplom.

25 års medlemmer: Svenja Jürgensen og Marianne Dümer, som fik sølvnål og diplom

40 års medlemmer: Solvey Karmenz, Kay A. Jessen og Thomas Jessen, som fik guldnål og diplom.

50 års medlem: Karin Lorenzen fik overrakt pokal. Vi ønsker alle hjertelig tillykke.

Generalforsamling fortsatte med dagsorden. Der blev valgt ordstyrer, vi siger tak til Otto Putzer, og protokolfører blev Ib Rerup.
Nu var det tid til beretninger. Formanden Ina Blaas berettede om bestyrelsen arbejde inden for kommunen. HKUF ́s deltagen i Kulturtage, Vereinsmesse, flygtningeproblematikken og selvfølgelig foreningen præsens i foreningsbladet ”Hvad sker der i Harreslev” og Gemeindeblatt.

Afdelingerne håndbold, fodbold, svømning, petanque og badminton fik tid til at fortælle hvordan det forgangne år gik. Alle afdelinger ser positivt på året 2015. Medlemstallet er godt. Der har været stor deltagelse i træning, turneringer og kampe. De kom hjem med positive oplevelser og nogle fik endda medaljer med hjem.

Kasseren meddelte at HKUF ́s økonomi er tilfredsstillende. Der blev lavet underskud i år, hvilket var forventet for at nedkomme foreningens formue. Da HKUF er en E.V. og ikke må have for mange penge i kassen behold, ytrede kasseren Yvonne Warnke sin tilfredshed med afdelingernes budgettering i 2015.​

Sidste punkt på dagsorden var valg.

Formanden Ina Blaas blev genvalgt for 2 år.

Sekretær Ib Rerup blev genvalgt for 2 år.

Revisor blev Peter Kreutzer.

Revisorsuppleant blev Traute Clausen.

Nyt udstillingsvindue i Holmberghallen II
SdU´s boldmaskine til ungdomstræning