Forslag til vedtægtsændringer

HKUFHKUF, HKUF Featured

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

Ansøgning 1:

§ 8, Afsnit 1

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag til dagsordenen skal indgives skriftligt til forretningsudvalget inden den 1. oktober.

Bestyrelsens ændringsforslag:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Forslag til dagsordenen skal indgives skriftligt til forretningsudvalget inden den 1. april.

Ansøgning 2:

§ 12 Afsnit 1, sætning 3

Der afholdes en årlig afdelingsforsamling for hver afdeling inden 1. oktober, som indkaldes til skriftlig med mindst en uges varsel.

Bestyrelsens ændringsforslag:

Der afholdes en årlig afdelingsforsamling for hver afdeling senest 4 uger inden generalforsamling, som indkaldes til skriftlig igennem det månedlige foreningsblad ”Hvad sker der i Harreslev” og hænges ud i sportshallerne med mindst en uges varsel.

Billeder - Generalforsamling 2017
En dag kun for fodboldpiger