Invitation til generalforsamling 2021

HKUFHKUF, HKUF Featured, Nyhedsarkiv

Hermed er alle medlemmer af HKUF inviteret til generalforsamling

torsdag d. 19. august 2021 kl. 19.30
i den blå sal på Harreslev Danske Skole.

Dagsorden:

 1. Jubilarer
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 6. Drøftelse og godkendelse af beretningerne
 7. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 8. Drøftelse af det kommende års arbejde
 9. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger
 10. Valg af:
  1. Formand
  2. Sekretær
  3. 1 revisor
 11. Eventuelt
Generalforsamling atter skubbet