Invitation til generalforsamling 2022

JuliaHKUF, HKUF Featured, Nyhedsarkiv

Kære HKUF-medlemmer

Vi planlægger at afholde vores generalforsamling 
Fredag den 18.03.2022 kl. 19.30 
i den blå sal i Harreslev danske Skole.

Dagsorden:

 1. Jubilarer 
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af protokolfører
 4. Bestyrelsens beretning 
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab [PAUSE]
 6. Drøftelse og godkendelse af beretningerne 
 7. Godkendelse af budgettet for det kommende år 
 8. Drøftelse af det kommende års arbejde
 9. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger
 10. Vedtægtsændring (Download forslag)
 11. Valg af:
  1. Næstformand
  2. Kasserer
  3. 1 revisor
  4. 1 revisorsuppleant
 12. Evt. 
Sauna tilbud tilbage igen fra 1. november
HKUF blev hædret